Elektroliečba

Magnetoterapia

Magnetoterapia využíva pôsobenie magnetického poľa na biologické tkanivo k liečebným účinkom. Medzi hlavné účinky patrí rozšírenie ciev, zmenšenie bolesti, uvoľnenie svalov a spazmov, protizápalový efekt, podpora procesu hojenia a zmiernenie opuchov. Magnetoterapia nie je vhodná po implantácii kardiostimulátora, pri krvácavých stavoch, plesňových a nádorových ochoreniach. Procedúra je viazaná na predpis lekára. Trvá 20 min..

Ultrazvuk

Ultrazvuk využíva elektrickú energiu vysokofrekvenčných prúdov, ktoré sú konvertované na mechanickú a tepelnú energiu. Zlepšuje prekrvenie a výživu tkanív, podporuje prenikanie tkanivami, uvoľňuje spazmy, má protibolestivý účinok. Hĺbka účinku sa pohybuje medzi 2 - 6 cm, vyvoláva však aj vzdialené reflexné účinky. Procedúra je viazaná na predpis lekára. Trvá 6 min..

Interferenčné prúdy

Interferenčné prúdy pôsobia na princípe využitia interferencie dvoch strednofrekvenčných prúdov priamo v tkanive, pričom jeden okruh má frekvenciu konštantnú a druhý voliteľne kolísavú. Nastavením frekvencie a jej modulácie je možné dosiahnuť rôzne účinky. Ultrazvuk pôsobí priamo na svaly, nervy, zlepšuje prekrvenie a výživu tkanív, a to predovšetkým rozšírením ciev, zmiernením bolesti, tonizáciou alebo uvoľnením svalov, či rezorbciu opuchov a výpotkov. Procedúra je viazaná na predpis lekára. Trvá 15 min..

Diadynamické prúdy

Diadynamické prúdy sú zmiešané prúdy, ktoré využívajú účinok súčasnej aplikácie galvanického a faradického, či iného impulzného prúdu. Účinky jednotlivých druhov prúdov sa zlučujú. Je to predovšetkým zlepšenie prekrvenia, zmiernenie bolesti a tonizácia svalov. Procedúra je viazaná na predpis lekára. Trvá 15 min..

Tens

TENS (transkutánna elektrická elektroneurostimulácia) využíva princíp, že vedenie bolestivých vzruchov a vnímanie bolesti sa dá zmierniť až potlačiť dráždením nervov na rôznych úrovniach nervového systému. Je vhodná predovšetkým pri stavoch vyžadujúcich zníženie bolesti ako napr. ochorenia chrbtice, bolesti hlavy ci poúrazové bolesti . Procedúra je viazaná na predpis lekára. Trvá 15 min..

Rebox-Physio

Elektroterapeutický prístroj Rebox-Physio je určený pre diagnostiku a liečbu bolesti. Reboxové prúdy sú zavádzané transkutánne do postihnutej oblasti dotykom malej neinvazívnej elektródy. V okolí dotyku je v tkanive za niekoľko sekúnd vykonaná korekcia lokálnej acidózy, zvýšená mikrocirkulácia krvi a lymfy a o všetko pri účinnej myorelaxácii. Využíva sa pri akútnych chronických vertebrogénnych algických syndrómoch, poúrazových a pooperačných stavoch, transkutánne ovplyvniteľných krvných mikrocirkulačných poruchách tkaniva a pod. Nevhodný je pri šokových stavoch, kardiostimátore, nádorových ochoreniach, trombóze tehotenstve, zápalových ochoreniach kože a pod.