Medical

„Naším cieľom je vytvárať skvelé zážitky, ktoré s vami zostanú na celý život"

Kúpele Piešťany sa špecializujú na liečbu chorôb pohybového aparátu, kostí, svalov, na celkové zlepšenie riadenia pohybových funkcií. K úspešnej liečbe sa využívajú predovšetkým unikátne pramene termálnej minerálne vody s vysokým obsahom síry (6 - 10 mg/l) a sírovodíka (4,7 mg/l), s vysokou konštantnou teplotou (67 - 69 °C pri prameni), ako aj zdroje liečivého sírneho bahna, ktoré vzniká v mieste výverov termálnej minerálnej vody a je ďalej technologicky spracovávané.

Kúpele Piešťany sú zamerané na nasledovné indikácie: bolesti chrbtice, syndrómy vertebrogénneho aparátu , poúrazové stavy, degeneratívne ochorenia, stavy po operáciách na pohybovom aparáte, chronické reumatické ochorenia, Bechterevova choroba, reumatoidná artritída, roztrúsená skleróza, pooperačné stavy centrálneho a periférneho nervstva, skolióza.

Hotel Park je ambulantným neštátnym zdravotníckym zariadením spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 

Odborným garantom zdravotníckeho zariadenia je hotelový lekár.

Bližšie informácie o procedúrach sa dozviete v našom Wellness katalógu.

Cenník Wellness a Medical

Termoterapia

Rehabilitácia

Vodoliečba

Elektroliečba

Kinezioterapia

Ďalšie liečebné procedúry