Používaním stránok prevádzkovaných MERK REALITY a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Čo sú cookies ?Súhlasím

Rekreačné poukazy - využite príspevok na rekreáciu u nás

Od 1. januára 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o cestovnom ruchu, podľa ktorej máte nárok na príspevok na rekreáciu.

 

5 krokov, ako na rekreačné poukazy....

Rekreačné poukazy
1. Podmienky na získanie príspevku

Základné podmienky pre získanie príspevku sú, že pracujete vo firme s viac ako 49 zamestnancami a už aspoň 24 mesiacov. Pre využite príspevku na rekreáciu stačí ak spĺňate obe. Ak niektorú z podmienok nespĺňate, môžete sa informovať u zamestnávateľa, o možnosti dobrovoľného príspevku. Určite sa nájdu zamestnávatelia, ktorí vám radi takýto benefit poskytnú.

2. V akej sume je príspevok poskytovaný

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok v sume 55% z oprávnených výdavkov. Maximálne však do výšky 275 EUR za kalendárny rok.

Zamestnávateľ je povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi poskytnúť na jeho žiadosť.

Do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať oprávnené výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov:

  • faktúra s celým menom zamestnanca, príjmový doklad alebo potvrdenie o bankovej úhrade
  • Doklad/bloček z ERP ( registračnej pokladne )

Hotel spolupracuje s poskytovateľmi rekreačných poukazov kariet Edenred, Callio, Gusto.

Rekreačné poukazy
Rekreačné poukazy

3. Čo sú to oprávnené výdavky

  • výdavky týkajúce sa služieb cestovného ruchu využité na území SR
  • výdavky, ktoré zahŕňajú nielen zamestnanca, ale aj manželku, deti alebo inú osobu žijúcu v jednej domácnosti so zamestnancom.

4. Na čo môžete využiť rekreačný príspevok

  • na ubytovanie najmenej na dve noci na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
  • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve noci a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR
  • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve noci na území SR
Rekreačné poukazy

5. Na čo ešte nezabudnúť?

S výberom dovolenky netreba čakať na poslednú chvíľu, poukazy na príspevok platia len počas kalendárneho roka v ktorom boli vystavené – čiže do konca roka, inak prepadnú.

Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“), v osobitnom § 152a.

Hotel Park v Piešťanech hodnocení