Rehabilitácia

Reflexná masáž

Reflexná masáž je forma špeciálnej reflexnej terapie, ktorá pôsobí predovšetkým cestou nervových spojov a zakončení, v oblasti zvolených reflexných oblúkov. Špeciálnou technikou sú postupne odstraňované reflexné zmeny nielen v koži, ale aj v podkoží, fasciách, svaloch, prípadne perioste kostných plôch. Reflexná masáž je veľmi citlivý zásah do organizmu, kedy môžu byť vyvolané okrem lokálnych pocitov aj vzdialené pocity a reakcie, preto nie je vhodná jej kombinácia s inou masážou. Procedúra je viazaná na predpis lekára. Trvá 20 min..

Mäkké techniky

Špeciálna metodika manuálnej medicíny, ktorá ovplyvňuje refl exné zmeny v svaloch a podkoží, s cieľom zníženia bolestivosti a svalového napätia. Mäkké techniky aplikuje fyzioterapeut a metodika využíva niektoré techniky, ktoré je možné čiastočne porovnať s masážnymi prvkami, predovšetkým u refl exných masáží. Mäkké techniky môžu byť ordinované ako samostatná procedúra, často sú aplikované v rámci individuálnej liečebnej telesnej výchovy. Procedúra trvá 20 min..

Manuálna lymfodrenáž

Manuálna lymfodrenáž je odborná metodika, pri ktorej sa pomocou zostavy špeciálnych hmatov a ďalších manuálnych techník dosahuje urýchlenie žilného návratu, zlepšenie prítoku tepennej krvi, a tým zlepšenie lymfatickej drenáže. Následne dochádza k zmenšeniu opuchov vrátane chronických, a ku zlepšeniu prekrvenia a výživy. Pravidelnou aplikáciou, najmä v oblasti stehien a sedacej oblasti, je výborná proti celulitíde a pôsobí na úbytok tukových buniek. Procedúra trvá 40 min..

Breussova metóda

Je nazvaná podľa pána Rudolfa Breussa z Rakúska, ktorý nebol lekár, ale venoval sa liečeniu mnohých chorôb. Svoju metódu nazval ako bezbolestnú masáž chrbtice, pri ktorej dochádza k odstráneniu bolesti, k uvoľneniu svalstva a k navráteniu stratenej mobility. Pri tejto terapii fyzioterapeut masíruje klienta zohriatym olejom z ľubovníka bodkovaného. Masáž je silne energetická, harmonizujúca a ukľudňujúca. Procedúra trvá 20 minút.

Feldenkrais metóda - pohyb s uvedomením

Feldenkraisova metóda je výchovným systémom, ktorý rozvíja funkčné sebauvedomenie v životných podmienkach. Využíva telo, ako primárny prostriedok k učeniu sa. Pracuje s fyzickým uvedomovaním si odlíšenia tým, že plánovite prehlbuje rozdiel vo vnímaní pravej a ľavej polovice tela. Podporuje cítenie a vedomie asymetrie, aby bola dosiahnutá prepojená symetria. Podstatou metódy je to, že človek sa učí opakovaním a skúmaním konkrétnych pohybov odstraňovať navyknuté strnulé schémy svojho myslenia, jednania a chovania. Cieľom je obnovovať a zdokonalovať funkčnosť tela. Procedúra trvá 40 min..

Škola chrbta

Je inštruktáž o zásadách správnej pohybovej životosprávy pri pohybových stereotypoch. Jej metodiky nespočívajú len v cvičení, ale skôr vo vypracovaní zásad chovania sa k svojmu telu v najčastejších denných situáciách - pri chôdzi, v stoji a v sede, pri vstávaní, odpočinku a pri ekonomickom zaťažovaní chrbtice v bežnom živote alebo pri športe. Škola chrbta umožňuje správne zareagovať pri bežných bolestivých stavoch chrbta a zároveň vyvarovať sa prevažnej väčšine bolestí chrbta, hlavy, či bolestí pohybového aparátu. Je nevhodná pri akútnych bolestiach. Procedúra trvá 20 min..