Kinezioterapia

Individuálny liečebný telocvik

Individuálna kineziterapia je fyzioterapeutom vedený liečebný telocvik individuálne s každým hosťom. Je cielene zameraný na udržanie, obnovu a reedukáciu telesných pohybových funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. Špeciálnymi metodikami sa cvičia jednotlivé postihnuté časti tela, nacvičujú sa základné pohybové stereotypy, ktoré boli poškodené chorobou alebo úrazom. Súčasťou je aj aktívne cvičenie klienta a jeho spolupráca. Procedúra je viazaná na predpis lekára. Trvá 20 min.

Skupinová kinezioterapia

Skupinová kineziterapia je odborne vedený liečebný telocvik v skupinách. Cvičenie využíva prvky na relaxáciu preťažených svalov, posilovanie oslabených svalových skupín, mobilizáciu kĺbov a chrbtice, pohybovú koordináciu. Neoddeliteľnou súčasťou cvičenia je dychová gymnastika, cvičenie obratnosti, vytrvalosti, rovnováhy a celkové zlepšenie kondície. Procedúra trvá 20 min..

Skupinová hydrokinezioterapia

Odborne vedená aktívna liečebná telesná výchova vo vode. Cvičí sa väčšinou v skupinách s podobným diagnostickým zameraním. Procedúra využíva priaznivé pôsobenie vodného prostredia - vztlak vody pacienta nadľahčuje. Využíva sa predovšetkým po úrazoch a operáciách dolných končatín, pri ktorých nie je ešte povolená plná záťaž končatiny. Procedúra trvá 20 min..

Nordic walking

Dynamická kondičná chôdza v prírodnom teréne, pri ktorej sa používajú špeciálne palice pre severskú chôdzu. Pohybový rytmus je udávaný dvojdobou krížmochodnou dynamikou. Ide o ideálnu formu fyzického tréningu s účinnosťou o 40 - 50 % vyššou ako pri normálnej chôdzi, pričom preťažovanie nosných kĺbov je až o 30 % nižšie. Severská chôdza zlepšuje tukový a uhľovodanový metabolizmus, je mimoriadne vhodná na redukciu nadváhy, zlepšuje kardiopulmonálnu výkonnosť a pomáha pri osteoporóze. Ide o ideálnu pohybovú aktivitu pre všetky vekové skupiny, vrátane seniorov s degeneratívnym ochorením chrbtice, nosných kĺbov, poruchami koordinácie, či s ischemickým cievnym ochorením. Odporúča sa športové vychádzkové oblečenie a pohodlná športová obuv.

Aquaaerobik

Vodný aerobik je aerobné cvičenie vo vodnom prostredí. Oproti ostatným formám aerobiku, ide o cvičenie bez akýchkoľvek otrasov a negatívnych dopadov na kĺby. Cvičí sa v plaveckom bazéne v menších skupinách. Aquaaerobik je zameraný na zvýšenie fyzickej kondície, zlepšenie kardiovaskulárneho systému, redukciu nadváhy a vytvarovanie tela. Z tohto dôvodu je obľúbenou procedúrou predovšetkým u žien. Trvá 20 min..