COVID 19

Hygienické pravidlá pre vašu bezpečnosť. Chránime vaše zdravie

Buďte zodpovední aj počas pobytu v Hoteli

Dbajte na svoju bezpečnosť, aj na bezpečnosť ostatných

 • Noste rúško

 • Dodržujte 2m rozostupy

 • Použite dezinfekciu

Ubytovanie v hoteloch je od 19. januára 2022 možné iba pre osoby v režime OP+, definované vyhláškou:

Osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:

 • najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka
 • najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka

Osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín.

Kompletne zaočkované osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu).

Kompletne zaočkované osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia MZ SR a zároveň je schopná sa preukázať

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
 • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín.

Osoby do 6 rokov veku bez testu.

RECEPCIA, SPOLOČNÉ PRIESTORY

 • dodržiavanie odstupov
 • priestory vybavené dezinfekciou, vo všetkých spoločných priestoroch je povinnosť nosiť respirátor
 • možnosť zaslania údajov potrebných k registrácii vopred, za účelom minimalizácie času stráveného pri ubytovaní na recepcii
 • preferujeme bezkontaktnú platbu platobnou kartou

REŠTAURÁCIA, KAVIAREŇ, SKY BAR

Podávanie jedál podlieha podmienkam opatrení ÚVZ SR:

 • v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi

   

IZBY, ŠTÚDIÁ, APARTMÁNY A LUX APARTMÁNY

 • na recepcii je možnosť zakúpiť rúško, respirátor aj dezinfekciu
 • za účelom minimalizácie kontaktu sa upratovanie vykonáva iba na žiadosť klienta (vyvesením označenia na dvere)
 • upratovanie izieb len v čase neprítomnosti hostí na izbe

WELLNESS, ZDRAVOTNÁ ČASŤ

 • wellness a bazén budú otvorené pre ubytovaných hostí s maximálnou kapacitou 30 osôb alebo 1 osoba na 25 m2.
 • časovanie procedúr vopred
 • po podaní každej procedúry a vyšetrení klienta dôsledná dezinfekcia použitých pomôcok a miesta poskytnutia procedúry
 • zabezpečené stojany s dezinfekčnými prostriedkami pre klientov
 • zamestnanci kladú maximálny dôraz na hygienu