Kongres - Konferencie

S kongresovou sálou a troma variabilnými salónikmi hotel poskytuje ideálne možnosti pre organizovanie
kongresov, školení, seminárov, obchodných rokovaní.

Kongresová sála

  • kino sedenie pre 200 osôb
  • školské sedenie pre 120 osôb
  • školiaca technika

Multifunkčné salóniky

  • maximálna kapacita 30 osôb
  • školiaca technika
  • možnosť sedenia podľa špeciálnych požiadaviek I, U, Ženeva

Biedermaier salónik

  • obchodné stretnutia
  • pracovné rokovania
  • VIP meeting