Cenníky - Medical

mäkké techniky (20 min.) 20,00 €
individuálny liečebný telocvik (20 min.) 20,00 €
reflexná masáž chrbta (20 min.) 20,00 €
Breuss masáž (20 min.) 20,00 €
Feldenkrais metóda-pohyb s uvedomením (40 min.) 35,00 €
autotrakčné lehátko (20 min.) 10,00 €
interferenčné prúdy, diadynamické prúdy, TENS (15 min.) 10,00 €
ultrazvuk (6 min.) 10,00 €
magnetoterapia (20 min.) 10,00 €
plynové uhličité insufflácie (max. 6 vpichov) (5 min.) 10,00 €
laseroterapia (max. 2 lokalizácie)   10,00 €
rebox physio   10,00 €
     
vstupná lekárska prehliadka   35,00 €
kontrolná alebo výstupná lekárska prehliadka   15,00 €
orientačné lekárske vyšetrenie   15,00 €
vystavenie potvrdenia pre zdravotné poisťovne   10,00 €
vystavenie receptu na lieky   3,00 €
podanie vnútrosvalovej injekcie /i. m./   3,00 €
podanie vnútrožilovej injekcie /i. v./   5,00 €
obstrek 1 % Mesocianom   10,00 €
odmeranie TK alebo teploty   3,00 €
lokálna kryoterapia (5 - 15 min.) 15,00 €
ošetrenie malej rany /do 2 cm/   3,00 €
ošetrenie väčšej rany   5,00 €
návšteva na izbe lekárom   15,00 €
návšteva na izbe zdravotnou sestrou   10,00 €